10 000 skokov pre zdravie

Začiatok podujatia:
1. októbra, 2023
o 07:00 hod.
Koniec podujatia:
5. októbra, 2023
o 14:30 hod.
Adresa podujatia:
Moyzesova 1
Považská Bystrica
01701
Detaily:

Počas hodín telesnej výchovy sa žiaci budú snažiť naskákať za 3 min. čo najviac preskokov na švihadle. Naším cieľom je pokoriť hranicu 10 000 preskokov.

Organizátor podujatia:
Mgr. Matej Tomáško
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)