12 krokov k zdraviu

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:15 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Bernolákova 16.
Košice
04011
Detaily:

12 krokov k zdraviu je akcia venovaná športovému dopoludniu , kde žiaci/čky absolvujú 12 stanovíšť s rôznymi športovými aktivitami. Je to už tretí ročník
BeActive na ZŠ-Bernolákovej 16 v Košiciach.

Organizátor podujatia:
Mgr. Stanislava Kušnírová
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)