2023 krokov ku zdraviu

Začiatok podujatia:
22. septembra, 2023
o 07:45 hod.
Koniec podujatia:
22. septembra, 2023
o 11:15 hod.
Adresa podujatia:
Jamník 42
Jamník
033 01
Detaily:

Aktivity zamerané na pohyb a osvetu k zdravému životnému štýlu

Organizátor podujatia:
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník
Web: https://www.zsijamnik.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)