2023 skokov

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 07:45 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 13:15 hod.
Adresa podujatia:
Pionierska 9
Sliač
96231
Detaily:

Každá trieda symbolicky skočí 2023 skokov na švihadle.

Organizátor podujatia:
Základná škola A. Sládkoviča Sliač
Web: https://www.zssliac.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)