Abovská v pohybe

Začiatok podujatia:
2. októbra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
6. októbra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Abovská 36
Košice - Barca
04017
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ Abovská
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)