Be Active Outdoor Day

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Hybe 691
Hybe
03231
Detaily:

Podujatie sa začne spoločnou rozcvičkou na námesti v obci pred obecným úradom, zúčastnioa sa jej všetci žiaci a učitelia školy. Po rozcvičke následuje spoločný beh okolo námestia o celkovej dĺžke cca 500m. Po odbehnutí sa žiaci rozdelia podľa disciplín, ktoré si vopred vybrali a pokračujú v sprievode učiteľov a inštruktorov aktivitami: in-line korčule, kolobežky, bicykle a pešia turistika.

Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou Hybe
Web: https://admin@zshybe.edu.sk
Prostredie:

Outdoorové prostredie