Be Active Papín

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 07:45 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:15 hod.
Adresa podujatia:
Hrad Čičva - Domaša
Sedliská, Kvakovce
094 09, 094 02
Detaily:

Tento rok bude prebiehať ďalší ročník Európskeho týždňa športu. Hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. Počas tohto dňa sa bude konať v našej škole výstup na hrad Čičva a turistická vychádzka do okolia Domaše.
Výstup na hrad je spojený aj s exkurziou na hrade, kde sa žiaci oboznámia s jeho históriou. Nasledujúcou zastávkou bude Domaša a jej okolie, kde si žiaci pod vedením svojich vyučujúcich pozrú nádhernú prírodu a vodnú nádrž v okolí.

Organizátor podujatia:
ZŠ Papín
Web: https://zspapin.edupage.org//
Prostredie:

Outdoorové prostredie