BeActive na ZŠ Obchodnej

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ, Obchodná 5
Sečovce
07801
Detaily:

Celá škola zaháji ETŠ 25.9.23 hodinou telesnej výchovy na 3. vyučovacej hodine – so začiatkom 10:00 hod.
I. stupeň : II. stupeň:
– popoludňajšie aktivity – aktivity budú prebiehať celý deň 29.9.23
– začiatok od 13:00

Organizátor podujatia:
Základná škola, Obchodná 5 , Sečovce
Web: https://www.zsobchodna.eu
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)