Beh Antona Mikitu 2023

Začiatok podujatia:
8. októbra, 2023
o 14:00 hod.
Koniec podujatia:
8. októbra, 2023
o 17:00 hod.
Adresa podujatia:
Ulica Antona Mikitu
Terňa
08267
Detaily:

Srdečne pozývame všetky vekové kategórie na 5. ročník bežeckých pretekov v obci Terňa na východnom Slovensku.
Beh Antona Mikitu 2023

8. október 2023 (nedeľa)
Ul. Antona Mikitu, Terňa
5. ročník
Registrácia: od 14:00 hod.
Otvorenie podujatia: 15:00 hod.

Štart:
15:10 hod. – deti;
15:2 5 hod. – mládež;
15:50 hod. – hlavné kategórie

Dĺžka trate: podľa kategórií
Povrch: asfalt

Hlavné kategórie:
A Kategória: muži do 39 rokov – 3000 m
B Kategória: muži od 40 do 49 rokov – 3000 m
C Kategória: muži od 50 do 59 rokov – 1500 m
D Kategória: muži od 60 do 69 rokov – 1500 m
E Kategória: ženy do 34 rokov – 1500 m
F Kategória: ženy nad 35 rokov – 1500 m

Detské kategórie:
1. dievčatá nar. 2017 a mladšie – 100 m
2. chlapci nar. 2017 a mladší – 100 m
3. dievčatá nar. 2015 – 2016 – 200 m
4. chlapci nar. 2015 – 2016 – 200 m
5. dievčatá nar. 2013 – 2014 – 300 m
6. chlapci nar. 2013 – 2014 – 300 m
7. najmladšie žiačky nar. 2011 – 2012 – 400 m
8. žiaci nar. 2011 – 2012 – 400 m
9. mladšie žiačky nar. 2009 – 2010 – 800 m
10. žiaci nar. 2009 – 2010 – 800 m
11. staršie žiačky nar. 2007 – 2008 – 800 m
12. žiaci nar. 2007 – 2008 – 1000 m
13. dorastenky nar. 2005 – 2006 – 1000 m
14. dorastenci nar. 2005 – 2006 – 1500 m

Organizátor: Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, 082 67 Terňa
Informácie: peter.palko1@gmail.com, 0908300270
Web: www.zsmsterna.edupage.org

Podujatie je súčasťou Európskeho týždňa športu 2023

Poznámka:
Štartovné: na mieste (dobrovoľný príspevok):
dospelí – 2,- Eur, deti a mládež – zadarmo

Odmeny: medaily pre 1. – 3. miesto v jednotlivých kategóriách

Organizátor podujatia:
Obec Terňa a ZŠ s MŠ v Terni
Web: https://zsmsterna.edupage.org
Facebook: https://www.facebook.com/skolaterna
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)