Beh detí a mládeže

Začiatok podujatia:
11. októbra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
11. októbra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Sídlisko Drieňová
Banská Štiavnica
96901
Detaily:

Beh v prírodnom prostredí, zaujímavá trasa. Deti – dievčatá 1km, chlapci 1,5 km, študenti – dievčatá 1,5 km , chlapci 2 km

Organizátor podujatia:
Centrum voľného času
Web: https://www.cvcbanskastiavnica.edupage.org
Prostredie:

Outdoorové prostredie