Beh Gejzu Dusíka

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Mierová 1454/10
Galanta
92401
Detaily:

Beh pre žiakov 2. stupňa ZŠ Gejzu Dusíka Galanta

Organizátor podujatia:
Základná škola Gejzu Dusíka Galanta
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)