Beh mieru

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
25. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Suchá Hora 73
Suchá Hora
027 13
Detaily:

Organizovaný beh v kombinácii s chôdzou po vopred určenej trase. Behu sa zúčastnia žiaci ZŠ vo veku 6 – 9 rokov s učiteľkami. Dĺžka trasy je cca 2 km. Po behu budú nasledovať športové hry na školskom ihrisku.

Organizátor podujatia:
Základná škola Suchá Hora
Web: https://zssh.edupage.org/album/
Facebook: https://www.facebook.com/zakladnaskola.suchahora
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)