Beh na Mount Ernest

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
26. júla, 2023
o 16:30 hod.
Adresa podujatia:
Materská škola Ernesta Rótha 518/4
Rožňava
04801
Detaily:

v doobedňajších hodinách sa uskutoční štafetový beh detí v jednotlivých triedach. V popoludňajších hodinách beh na umelo vytvorený kopec spoločne celé rodiny. Budú pripravené aj iné športové aktivity v areály MŠ

Organizátor podujatia:
Materská škola Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
Web: https://nasaskolka.eu
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)