Beh pre všetkých

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 10:30 hod.
Adresa podujatia:
Spojená škola, M. R. Štefánika 323/1
Trenčianska Teplá
914 01
Detaily:
Organizátor podujatia:
Mgr. Monika Heldáková
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)