Beh za zdravím

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 10:45 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:15 hod.
Adresa podujatia:
Čakanská cesta 800/1
Zlaté Klasy
93039
Detaily:
Organizátor podujatia:
ŠZŠ Zlaté Klasy
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)