Belehradský sprarťan

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Belehradská 21
Košice
040 13
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ Belehradská
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)