Bethlenka žije florbalom

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
G.Bethlena 41
Nové Zámky
94002
Detaily:

V dňoch 23.-30.9.2023 budú na našej škole prebiehať aktivity v rámci Európskeho týždňa športu s názvom „Bethlenka žije florbalom. Naši žiaci si budú môcť hrať florbal nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci veľkej prestávky a krúžkov.

Organizátor podujatia:
ZŠ G.Bethlena Nové Zámky
Web: http://www1.zsbethlena.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/bethlenka
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)