Beží celá škola

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 11:15 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 12:45 hod.
Adresa podujatia:
27. 09. 2023
Kovarce
956 15
Detaily:

Pedagógovia sa spolu so žiakmi presunú v rámci vyučovania na ihrisko. Bežať budú spolu žiaci 1. – 3. stupňa, žiaci 4. a 5. ročníka. Na druhom stupni budú spolu bežať dievčatá 6. – 9. ročníka a osobitne chlapci 6. – 9. ročníka.

Organizátor podujatia:
Základná škola, Kovarce 164
Web: https://zskovarce.edupage.org/news/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)