Branný beh prírodou

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
Hlavná 375
Sebedražie
97205
Detaily:

Prekážkový branný beh s plnením úloh na jednotlivých stanovištiach

Organizátor podujatia:
Základná škola, Hlavná 375, Sebedražie
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)