Cezpoľný beh

Začiatok podujatia:
8. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
5. októbra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A
Modra
90001
Detaily:

Naše podujatie malo 3 fázy: 1) prekážková dráha – 2. kategórie ( 5.-6. ročník a 7.-9. ročník + dospelí),
2) Cezpoľný beh pre žiakov 2. stupňa a učiteľov ( každý ocenený medailou
3) Medzinárodný turnaj vo florbale a futbale s družobným mesto Benátky nad Jizerou

Organizátor podujatia:
ZŠ Ľudovíta Štúra, Komeského 1/A, Modra
Web: https://zslsmo.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)