Cezpoľný beh

Začiatok podujatia:
7. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
11. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Ulica Špitál 967/4, 02956, Zákamenné
Zákamenné
02956
Detaily:

Podujatia sa zúčastňujú všetci žiaci a žiačky od štvrtého ročníka až po deviaty. Na podujatí sú jednotlivé kategórie: štvrtáci, piataci, šiestaci až po deviatakov (chlapci a dievčatá). Trasa je vyznačená od školy smerom na kalváriu. Na konci behu sú víťazí hneď vyhodnotení.

Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
Web: https://zszakamenne.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)