Cirkevka v pohybe

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Spojená škola sv. Františka Assiského
Malacky
901 01
Detaily:
Organizátor podujatia:
Spojená škola sv. Františka Assiského
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)