Cvičíme pre radosť a zdravie

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
Lehota 144
Lehota
951 36
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ, lehota 144
Web: https://www.zslehota.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)