„Cvičíme pre zdravie“

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola, 053 62 Bystrany 13
Bystrany
053 62
Detaily:

Pohybové aktivity sa budú realizovať na školskom dvore, školskej záhrade, multifunkčnom ihrisku, v zelenej telocvični. Žiaci sa zapoja do pohybových aktivít podľa svojich schopností a vekových osobitostí : napr. pohybové hry, vychádzky, súťaže v behu, skoku, jazde na kolobežke, futbal…

Organizátor podujatia:
Základná škola, 053 62 Bystrany 13
Web: https://www.zsbystrany.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)