„Cvičíme pre zdravie“

Začiatok podujatia:
30. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola, 053 62 Bystrany 13
Bystrany
053 62
Detaily:

Pohybové aktivity podľa vekových osobitostí a schopností žiakov: pohybové hry, vychádzky, súťaže v behu, skoku, jazde na kolobežke, futbal… Realizácia pohybových a športových aktivít bude prebiehať predovšetkým v exteriéri školy – školská záhrada, školský dvor, ihrisko, zelená telocvičňa a okolie školy.

Organizátor podujatia:
Základná škola, 053 62 Bystrany 13
Web: https://www.zsbystrany.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)