Cvičíme s radosťou

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
Spojená škola, Slnečná 421
Spišský Štiavnik
059 14
Detaily:

Počas prestávok celý týždeň pohybová aktivita. Hodiny telesnej výchovy absolvovať s pohybom a hlavne s úsmevom.

Organizátor podujatia:
Spojená škola, Spišský Štiavnik
Web: https://szsspstiavnik.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)