Cvičme v rytme

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Kostolné námestie28, Toporcerova 8,
Kežmarok
06001
Detaily:
Organizátor podujatia:
Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)