Deň Javorky

Začiatok podujatia:
7. októbra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
7. októbra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Gymnázium Javorová 16, SNV
Spišská Nová Ves
05201
Detaily:

Spolupráca s rodičmi deťmi a učiteľmi

Organizátor podujatia:
Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)