Deň priateľov Javorky

Začiatok podujatia:
7. októbra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
7. októbra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Gymnázium Javorová 16, SNV
Spišská Nová Ves
05201
Detaily:

športová, kultúrna a spoločenská akcia pre rodičov, študentov a učiteľov

Organizátor podujatia:
Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves
Web: https://www.gjavsnv.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)