Deň športu na Kollárke

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Kollárova 17
Sečovce
07662
Detaily:

Stanovište č.1 – prekážková dráha, stanovište č.2 – rope skipping, stanovište č.3 – výživový poradca

Organizátor podujatia:
SŠ Sečovce
Web: https://gdusecovce.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)