Do školy na bicykli

Začiatok podujatia:
23. septembra, 2023
o 10:15 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 15:15 hod.
Adresa podujatia:
Dražovská 6
Nitra
949 01
Detaily:

v rámci týždňa športu budeme iniciovať, motivovať žiakov a učiteľov zvoliť cestu do školy na bicykli

Organizátor podujatia:
Základná škola kráľa Svätopluka-Nitra
Web: https://zszobor.edupage.org/?
Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=229467023817852&refid=17&__tn__=C-R
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)