DODGEBALL NIGHT ORIGINAL

Začiatok podujatia:
4. októbra, 2023
o 18:00 hod.
Koniec podujatia:
4. októbra, 2023
o 20:30 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
Beňadovo 68
02963
Detaily:

Podujatie sa uskutoční na školskom ihrisku vo večerných hodinách. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v náhradnom termíne.
Podujatia sa zúčastnia žiaci 5. – 9. ročníka. Súťažiť sa bude v zmiešaných družstvách (rôzne vekové kategórie 5. – 9. roč.)). Do zápolenia sa zapoja aj naši učitelia, čo je pre žiakov vždy najväčší zážitok.

Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
Web: https://zsbenadovo.edupage.org/?
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)