Európsky deň športu

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Majerníkova 62
Bratislava - Karlova Ves
84105
Detaily:

1. stupeň – prváci a druháci – 1.,2. vyučovacia hodina , tretiaci a štvrtáci – 3.,4. vyučovacia hodina. Športové aktivity pred školou.
2. stupeň – 1.VH – 5.ročníky, 2.VH – 6.ročníky, 3.VH – 7.ročníky, 4.VH – 8.ročníky a 5.VH – 9.ročníky
Športové aktivity na ihrisku za školou.

Organizátor podujatia:
ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)