Európsky týždeň športu

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
K. Mikszátha 1
Rimavská Sobota
979 80
Detaily:

Športový týždeň zorganizované pre študentov strednej školy

Organizátor podujatia:
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota 979 80
Web: https://www.obchars.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/OAKA.RimSobota
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)