Európsky týždeň športu

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Babín č.37, 02952
Babín
02952
Detaily:
Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou Babín
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)