Európsky týždeň športu

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 11:30 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Ul. J. Braneckého 130/15
Trenčianska Teplá
914 01
Detaily:

športové súťaže pre 1. a 2 stupeň ZŠ

Organizátor podujatia:
Základná škola Trenčianska Teplá
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)