Európsky týždeň športu

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 07:45 hod.
Koniec podujatia:
3. októbra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Kliňanská cesta 122/4
Klin
029 41
Detaily:

Počas celého týžňa na škole prebiehli športové aktivity pripravené na žiakov druhého stupňa.. Žiaci si vyskúšali netradičnú športovú hru Ringo, skákali na trampolínach, zdokonaľovali bežecké aktivity.

Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Klin, Mgr. Pohajská
Web: https://www.zsklin.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)