Európsky týždeň športu na našej škole

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ, Ul. L. Novomeského 11
Trenčín
911 08
Detaily:

V priebehu celého týždňa budú prebiehať športové aktivity počas aj mimo vyučovania a v rámci ŠKD.

Organizátor podujatia:
Vyučujúce 1.stupňa ZŠ
Web: https://www.zsnovotn.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)