Gerinctorna

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 17:00 hod.
Koniec podujatia:
24. septembra, 2023
o 18:00 hod.
Adresa podujatia:
Pevnostný Rad 6.
Komárno
945 01
Detaily:

Sedavý spôsob života a jednostranný pohyb sú fajčením našej doby. Mnoho ľudí si neuvedomuje prirodzené nebezpečenstvá, uvedomia si ich až vtedy, keď pás, rameno, bok atď. s bolesťou navštívia svojho lekára. Problémom sa dá ľahko predísť vykonávaním špecifických cvikov. Pomocou kombinácie chrbticovej jogy, posilňovacích, mobilizačných a strečingových cvičení na mojej hodine sa môžete vyhnúť rozvoju vážnych zmien či dokonca chorôb. Vyučovanie prebieha v maďarskom jazyku.

Organizátor podujatia:
Tudatos Test
Web: https://www.tudatostest.com
Facebook: https://www.facebook.com/tudatostest22
Prostredie:

Športové kluby a fitnes centrá