Gymnaziálny aerobik

Začiatok podujatia:
14. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
14. septembra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
ul. SNP 3
Zlaté Moravce
95342
Detaily:

Žiaci cvičia v 30 minútových intervaloch, jednotlivé hodiny predcvičujú bývalí študenti gymnázia a športovci, Cvičenia prebiehajú na hudbu a najlepší žiaci sú odmenení vecnými cenami. Cvičenia pebiehajú vo vonkajšom prosttredí školy.

Organizátor podujatia:
Gymnázium JanKa Kráľa, ul.SNP 3, 953 01 Zlaté Moravce
Facebook: https://www.facebook.com/gjkzm
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)