Hravo zdravo v ŠKD

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Skalka nad Váhom 117
Skalka nad Váhom
913 31
Detaily:

Popoludnie v školskom klube detí zamerané na pohybové aktivity a súťaže

Organizátor podujatia:
Súkromná základná škola Skalka nad Váhom
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)