Hravo zdravo

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
25. septembra, 2023
o 10:30 hod.
Adresa podujatia:
Cernina
Cernina
09016
Detaily:

V športovom dopoludní si deti zmerajú svoje sily v behu

Organizátor podujatia:
MŠ Cernina
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)