Hula hoopy v MŠ

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
Čaksová 167/1
Nižný Klátov
04412
Detaily:
Organizátor podujatia:
Materská škola Nižný Klátov
Web: https://msniznyklatov.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)