Hurá na kolesá

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 11:30 hod.
Adresa podujatia:
Materská škola 8.mája 2
Šaľa
92701
Detaily:

Deti s pani učiteľkami prejdú 1 okruh okolo materskej školy na kolobežkách či bicykloch. Urobíme 100 jázd okolo mš.

Organizátor podujatia:
Materská škola 8.mája 2, Šaľa
Web: https://msomaja.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)