Hýb sa

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 10:45 hod.
Adresa podujatia:
Galaktická 11
Košice
04012
Detaily:

v prostredí školského dvora budú deti prechádzať športovými stanovišťami

Organizátor podujatia:
MŠ Galaktická11 a EP Galaktická 9
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)