Hýb sa

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Tehelná 23, LIpany
Lipany
08271
Detaily:
Organizátor podujatia:
Spojená škola Lipany
Web: https://www.szslipany.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)