Hýb sa celá škola

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 16:00 hod.
Adresa podujatia:
Šiba 116
Bardejov
08501
Detaily:

Počas prestávok celý týždeň hry so švihadlami, loptou. Prestávky tráviť na školskom dvore pohybom. V ŠKD urobiť 2023 krokov. Spoznať športovú hru florbal. Hodiny telesnej výchovy tráviť s úsmevom a pohybom.

Organizátor podujatia:
ZŠ Šiba
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)