Hýbeme sa v ŠKD

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ Školská 526/53
Handlová
97251
Detaily:
Organizátor podujatia:
Školský klub pri ZŠ Školská
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)