Hýbeme sa v ŠKD

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné 066 22
HUMENNÉ
066 22
Detaily:

Mestský atletický štadión Humenné

Organizátor podujatia:
Základná škola Hrnčiarska 13. Humenné 066 22
Web: https://zshrnche.sk
Facebook: https://zshrnche.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)