Hýbme sa všetci spolu

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Bartošovce 17
Bartošovce
08642
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ Bartošovce (ŠKD)
Web: https://zakladna-skola-bartosovce.webnode.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/zakladnaskola.bartosovce
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)